Hůda – daně a účetnictví, s.r.o.

Staráme se o Vaše finance!

Ceník služeb

Ceny položek uvedené v tomto ceníku jsou pevné a představují nejnižší částky účtované za níže uvedené úkony. Jedná-li se o komplikovanější případy, je cena stanovena po vzájemné dohodě.

Cena účetních služeb se odvíjí od počtu položek a od včasného dodání, příp. setřídění účetních dokladů.

Přímé daně
zpracování přiznání k DPFO od 1 500,-Kč
zpracování přiznání k DPPO od 2 500,-Kč
Ostatní vyúčtování
zpracování přehledu OSVČ pro ZP od 500,-Kč
zpracování přehledu OSVČ pro OSSZ od 500,-Kč
Výkazy
zpracování rozvahy od 1 000,-Kč
zpracování výsledovky od 1 000,-Kč
zpracování přílohy k DPPO od 1 000,-Kč
zpracování statistických výkazů od 1 000,-Kč
Nepřímé daně
zpracování daně z přidané hodnoty od 500,-Kč
zpracování kontrolního hlášení k DPH od 400,-Kč
zpracování souhrnného hlášení od 400,-Kč
zpracování přiznání k silniční dani od 500,-Kč
Vedení účetnictví a daňové evidence
zpracování účetních dokladů - účetnictví od 20,-Kč /položka
zpracování účetních dokladů - daňové evidence od 15,-Kč /položka
Konzultace
hodinová sazba - daňové poradenství od 1 000,-Kč
hodinová sazba - účetnictví od 500,-Kč
Mzdová agenda
zpracování mezd za 1.zaměstnance (při celkovém počtu 1-10.zaměstnanců) od 250,-Kč
zpracování mezd za 1.zaměstnance (při celkovém počtu 11-25.zaměstnanců) od 200,-Kč
zpracování mezd za 1.zaměstnance - DPČ od 200,-Kč
zpracování mezd za 1. zaměstnance - DPP od 100,-Kč
přihlášení a odhlášení zaměstnance od 200,-Kč
zpracování ročního zúčtování za zaměstnance od 200,-Kč
roční vyúčtování záloh ze závislé činnosti od 800,-Kč
roční vyúčtování daně vybírané srážkou od 500,-Kč
Rychlý kontakt:
Ing. Jan Hůda
+420 774 450 442
jan.huda@volny.cz

Copyright © 2024 Hůda - daně účetnictví s.r.o., veškerá práva vyhrazena